O NÁS

Matúš Kašický

Matúš Kašický autor blogu KICKSTART

NIE TAK DÁVNO

Vďaka tvrdej a obetavej práci som po dovŕšení 20 rokov založil a viedol jednu z najväčších a najúspešnejších tanečných škôl zameraných na pouličné tance v novodobej histórií Slovenska. Podieľal som sa na tvorbe veľkých spoločenských podujatí a staral sa nielen o umeleckú výchovu detí a dospelých, ale aj o rast kultúrneho prostredia na Slovensku. Popri vedení tanečnej školy a štúdiu na tanečnom konzervatóriu sa mi podarilo okúsiť aj prácu za oceánom.

DNES

Venujem sa marketingu, reklame a optimalizácií webových stránok. Obľubujem psychológiu obchodu, copywriting, content a facebook marketing, SEO a PPC. Voľný čas trávim štúdiom interiérového dizajnu a zabŕdam do kreatívneho staviteľstva. Som autorom tohto blogu, creative directorom a marketingovým garantom e-commerce spoločnosti a zakladám stavebno-kreatívnu spoločnosť. Prešiel som si úradom práce, aj vedením veľkej spoločnosti. Ovládam praktiky, ktoré mi v krízovej situácií pomohli prečkať obdobia rozhodovania sa a plánovania. To všetko s Božou pomocou a bez vysokoškolského vzdelania.

NIE TAK DÁVNO

V 16 rokoch som sa stala spoluzakladateľkou jednej z najúspešnejších tanečných škôl na Slovensku. Popri vedení a vychovávaní stovák tanečníkov som ukončila štúdium bilingválneho gymnázia a ďalej nastúpila na Technickú Univerzitu v Košiciach. Popri štúdiu na vysokej škole som sa stihla venovať nielen profesionálnemu tancu, ale aj štúdiu tanečného konzervatória a práci v medzinárodných spoločnostiach. Okúsila som odborné stáže vo veľkých úspešných podnikoch, vycestovala som za prácou za oceán a prešla som školeniami rôznych metód a foriem osobnostného rozvoja.

DNES

Ukončila som inžinierské štúdium na strojníckej fakulte a spolu s manželom sme sa rozhodli založiť tento blog, v ktorom pôsobím ako spoluautor. Predo mnou je veľká výzva v podobe kontraktu s celosvetovo významným projektom Teach For All, na Slovensku pod názvom Teach For Slovakia. Ako účastníčka tohto 2 ročného intenzívneho programu budem súčasťou snahy o zmenu v systéme vzdelávania našej krajiny a snahy o rozvoj seba a najmä rozvoj detí zo sociálne znevýhodnených rodín.

Katka Kašická

Katka Kašická autorka blogu KICKSTART

Sme manželský pár, ktorý je naplnený túžbou byť svetlom na miestach, kde je tma. Prajeme si, aby raz každý zakričal:

,,Som víťaz, naplnený radosťou a pokojom a je mi daný zmysel života v Ňom.’’